Privacybeleid

 

Bij Koester media willen we je privacy graag respecteren en beschermen. In dit beleid wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen over mensen die onze website bezoeken, hoe we deze gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze delen met anderen en hoe we deze beschermen.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen, dus kijk deze pagina af en toe na om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit beleid. Vragen over dit beleid kunnen per e-mail worden verzonden naar administratie@koestermedia.nl. Wij zullen vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Wie zijn wij?

Koester media maakt uitgaven voor opdrachtgevers en in eigen beheer.
Contactgegevens:
Koester media, Hendrik Figeeweg 3F, Unit C8, 2031 BJ Haarlem, KvK 34369376. Contactpersoon: Edith van Beek. Zij is bereikbaar per mail: administratie@koestermedia.nl

Hoe verzamelen we informatie van je?
Wij verkrijgen informatie over je wanneer je onze website gebruikt, bijvoorbeeld wanneer je het contactformulier invult of deelneemt aan andere formulieren op onze site.

Welke informatie wordt er verzameld?
Koester media verzamelt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de site en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Koester media gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Koester media gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Cookies verzamelen statistische gegevens over je browse-acties en patronen en identificeren je niet als individu. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot verlies van functionaliteit bij het gebruik van onze website. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoofdcookies gebruikt op onze site: Google Analytics

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, waar bezoekers naar toe zijn gekomen en de pagina’s die ze hebben bezocht. Ga naar http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html voor meer informatie over het privacy beleid van Google Analytics. Koester media maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Koester media bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Achter de link vind u ook het privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Koester media te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Koester media heeft hier geen invloed op. Koester media heeft Google geen toestemming gegeven om via Koester media verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@koestermedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Koester media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact met je op te nemen met betrekking tot vragen gesteld in het contactformulier
  • Verzenden van informatie over producten en diensten en/of een nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of nieuwe diensten en producten onder de aandacht te brengen
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten af te leveren
  • Koester media analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

De grondslagen op basis waarvan wij dit doen zijn:
De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Of: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Of: Op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Om marketingactiviteiten uit te voeren zoals het informeren en aanbieden van diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Koester media neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Koester media) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Koester media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres, gegevens over jouw activiteiten op onze website > Bewaartermijn > 12 jaar. Reden > Voor het doen van toekomstige aanbiedingen van onze producten en diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Koester media verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen je gegevens niet delen met derden voor marketing doeleinden. Externe serviceproviders werken namens ons: we kunnen je informatie doorgeven aan onze externe serviceaanbieders en andere geassocieerde organisaties voor het voltooien van taken en het verlenen van diensten aan jou namens ons (bijvoorbeeld voor je te sturen mailings). Als we echter externe serviceproviders gebruiken, maken we alleen de persoonlijke informatie bekend die nodig is om de service te leveren en we hebben een contract dat vereist dat ze je gegevens veilig bewaren en niet gebruiken voor hun eigen direct marketingdoeleinden. We verzekeren je dat we je gegevens niet zullen vrijgeven aan derden buiten het bedrijf om deze voor hun eigen direct marketingdoeleinden te gebruiken, tenzij je ons hierom hebt verzocht, of als we wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of ter voorkoming van fraude of andere misdrijven.

We kunnen je persoonlijke gegevens aan derden overdragen als onderdeel van een verkoop van een deel of al onze bedrijfsactiviteiten en activa aan een derde partij of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie. Of als we verplicht zijn om informatie openbaar te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting.

Je keuzes

Je hebt de keuze of je al dan niet informatie van ons wenst te ontvangen. Als je geen directe marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen over onze producten en diensten, dan kunt je jouw keuzes selecteren door de relevante vakjes aan te kruisen die zich bevinden op het formulier waarop wij informatie verzamelen. We zullen geen contact met je opnemen voor marketingdoeleinden via e-mail of telefoon tenzij er voorafgaande toestemming is gegeven. We zullen geen contact met je opnemen voor marketingdoeleinden per post als je hebt aangegeven dat je niet wenst dat er contact wordt opgenomen. Je kunt jouw voorkeuren op elk moment wijzigen door een mail te sturen naar administratie@koestermedia.nl en daarin de gewenste wijzigingen aan te geven.

Gegevens inzien, opvragen, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Koester media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@koestermedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Koester media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Veiligheidsmaatregelen ter bescherming van het verlies, misbruik of wijziging van je informatie

Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt, ondernemen we stappen om ervoor te zorgen dat deze op een veilige manier worden behandeld. Alle gevoelige informatie (zoals creditcard- of bankpasgegevens)informatie is gecodeerd en beveiligd met de een 128-bits codering op SSL. Wanneer u zich op een beveiligde pagina bevindt, verschijnt een slotpictogram aan de onderkant van webbrowsers, zoals Microsoft Internet Explorer. Niet-gevoelige gegevens (uw e-mailadres, enz.) worden normaal over het internet verzonden en dit kan nooit 100% veilig worden gegarandeerd. Als gevolg hiervan kunnen we, hoewel we ernaar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, de veiligheid van de informatie die u ons stuurt niet garanderen en doet u dit op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, doen we ons best om de beveiliging ervan op onze systemen te waarborgen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via administratie@koestermedia.nl

Profiling

We kunnen jouw persoonlijke gegevens analyseren om een ​​profiel van interesses en voorkeuren te maken, zodat we contact met je kunnen opnemen met informatie die voor jou relevant is. We kunnen gebruik maken van aanvullende informatie over jou wanneer deze beschikbaar is via externe bronnen om ons te helpen dit effectief te doen. We kunnen jouw persoonlijke gegevens ook gebruiken om fraude en kredietrisico’s op te sporen en te verminderen.

Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere websites die door andere organisaties worden beheerd. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus we raden je aan de privacyverklaringen op de andere websites die je bezoekt te lezen. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de praktijken van andere sites, zelfs als je deze bezoekt via links op onze website. Als je bovendien via een site van een derde bent gelinkt aan onze website, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de privacybeleid van de eigenaren en exploitanten van die externe site en raden wij je aan het beleid van die externe site te controleren.

Je informatie overbrengen buiten Europa
Als onderdeel van de diensten die je via deze website worden aangeboden, kan de informatie die je ons verstrekt, worden overgedragen aan landen buiten de Europese Unie (“EU”). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een van onze servers van tijd tot tijd in een land buiten de EU is gevestigd. Deze landen hebben mogelijk geen vergelijkbare gegevensbeschermingswetgeving. Door persoonlijke gegevens in te dienen, stem je in met deze overdracht, opslag of verwerking. Als we jouw informatie op deze manier buiten de EU overdragen, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat gepaste beveiligingsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven zoals uiteengezet in dit beleid. Als je onze diensten gebruikt terwijl je je buiten de EU bevindt, kan jouw informatie buiten de EU worden overgedragen om je van die diensten te kunnen voorzien.

We houden dit beleid regelmatig in de gaten. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Koester media
Edith van Beek
Hendrik Figeeweg 3F
Unit C8
2031 BJ Haarlem

06 52 60 85 72
hallo@koestermedia.nl